For våre overnattingsgjester på hyttene og campingområdet.

Kan tilbys til jegere som har eget utstyr og nødvendig lisens for jakt. Eiendommen det kan jaktes på er stor (860 mål) med mye småvilt som f.eks rype, hare og gås. Vi følger lovbestemte sesonger – se link under. Vi har tilrettelagt en hytte hvor  hund kan tas med inn (under visse regler).

Pris: 450 kr pr dag pr pers.

Informasjon om jakt- og fangsttider 1. april 2017 - 31. mars 2022

Designed by Horn Digital Media 2017